Ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα, επίσης γνωστό ως μη επανδρωμένο αεροσκάφος, κοινώς γνωστό ως drone, είναι ένα αεροσκάφος χωρίς ανθρώπινο χειριστή.